honey, i am home
don't go to hell without me.
В детстве я наивно верила, что на небе остается след не от самолета, а от супер-мена.

@темы: the FAKE tapes;